Šokol
Šokol

U literaturi nema konkretnih podataka o nutritivnim vrijednostima šokola, no nutritivne karakteristike šokola usporedive su s karakteristikama buđole u kojoj nalazimo oko 40% vode, 20% proteina, 30% masti i oko 6% pepela. Suhomesnati proizvodi s udjelom proteina višim od 20% smatraju se kvalitetnim proizvodima.

Začini su uobičajeno sredstvo korišteno u suzbijanju mikroba u hrani, a tradicionalno se koriste u proizvodnji hrane već tisućama godina u različitim kulturama i to u svrhu boljeg konzerviranja hrane te za oplemenjivanje arome hrane. Antimikrobna svojstva određenih začina i njihovih komponenti dobro su dokumentirana, a radi se o češnjaku, luku, cimetu, klinčiću, majčinoj dušici i kadulji koji su se pokazali uspješni u suzbijanju rasta Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija uzročnika trovanja hranom i kvarenja hrane, a suzbijaju i rast kvasaca i plijesni.

Klinčić i cimet dodaju se hrani još od antičkog doba. Glavne antimikrobne komponente klinčića i cimeta su eugenol kod klinčića i cinamaldehid kod cimeta. U istraživanjima se posebna pažnja poklanja upravo ovim spojevima, a do sada je zabilježeno kako eugenol suzbija rast E. coli i L. monocytogenes. Cinamaldehid je pak uspješno inhibirao rast S. aureus, E. coli i S. Typhimurium.