Ciklus radionica namijenjena djeci osnovnih škola o važnosti mediteranske prehrane

Započete edukativne radionice o mediteranskoj prehrani u pet osnovnih škola u Zadru sa ciljem povećanje svijesti o zdravim prehrambenim namirnicama. Zadarska županija smatra izuzetno važnim educiranje najmlađih jer se prehrambene navike formiraju u najranijem djetinjstvu. Na taj način pridonosi se dugoročnoj prevenciji brojnih zdravstvenih tegoba pa i kroničnih bolesti.

 U pedagoškoj godini 2017/2018 kroz zanimljive edukativne radionice usmjerene mediteranskoj prehrani održat će se ukupno 5 radionica namijenjene djeci četrvtih razreda u pet osnovnih škola.
 Cilj ovih radionica je edukacija najmlađih kao i važnosti stvaranja zdravih prehrambenih navika od najranije dobi.
 Provode ih edukatorice, studentice sa zadarskog sveučilišta sestrinstva .
 U okviru projekta "ZONA-okusi i mirisi zadarskog kraja" naglasak je na valorizaciji, promociji i plasmanu naših autohtonih tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i namirnica Zadarske županije.
 Hrvatski institut za nutricionizam razvio je za ovaj projekt vrlo zanimljive i prilagođene edukativne materijale koje su namijenjene djeci u školama.